Publikācijas

Publikācijas

Publikācijas un dokumenti.

izklāsts

Iepazīstieties ar niansētu informāciju!

16.01.2022. Nacionālā ziņu aģentūra LETA publicē ziņu: Ārsts: Veselības inspekcija un tiesu medicīnas eksperti manipulē ar informāciju

Kopsavilkums: Veselības inspekcijas (VI) un tiesu medicīnas eksperti manipulē ar informāciju, lai tādējādi mērķtiecīgi “gremdētu” konkrētas tiesu lietas par mediķu kļūdām, kas pacientiem radījušas kaitējumu veselībai, ekspertīžu atbilstības pētījumā secinājis mikroķirurgs, SIA “Riska fonda konsultācijas” dibinātājs un “Slimnīcu upuru klubs” valdes loceklis Olafs Libermanis.

Apskatīt dokumentu:
Ārsts, Veselibas inspekcija un tiesu medicinas eksperti manipule ar informaciju

13.01.2022. Aktuālās nostādnes medicīniska rakstura strīdu izskatīšanā – LR Augstākās tiesas Senāta judikatūras apskats.

Kopsavilkums: 2021 gada septembrī LR Augstākās tiesas Senāts publicēja judikatūras atziņas par atlīdzību no Ārstniecības riska fonda. Atziņu apkopojums sniedz atbildi uz vairākiem būtiskiem jautājumiem atlīdzības noteikšanā – no jurista skatu punkta. Lai gan vairākos AT Senāta spriedumos un rīcības sēžu lēmumos iezīmējas medicīniskā loģika un tiek sniegtas norādes adverse event izskatīšanā, esošās judikatūras materiāls “nenosedz visu laukumu” – tas ir fragmentārs, nepilnīgs un dažos punktos pretrunīgs.

Apskatīt dokumentu:
220113 Arstniecības riska fonds, Senāta atziņas komentāri

06.01.2022. Libermanis O., Augustāns A. Tiesu medicīnas ekspertīzes secinājumu atbilstības analīze.

Kopsavilkums: Mediķu vidē pastāvošās korporatīvas saites ir atzītas par faktoru, kas negatīvi ietekmē ar veselības aprūpi saistītu pārkāpumu izmeklēšanu Latvijā. Padziļināti vērtējot lietu materiālus, ekspertīžu atzinumus, nopratināšanā sniegtās atbildes un nozaru speciālo literatūru, var secināt, ka ekspertīzes mēdz ne tikai sniegt neargumentētu viedokli, bet arī mērķtiecīgi izvairās dot precīzas atbildes, maina ārstēšanas un slimības procesu loģiku, deformē medicīnas nostādnes un rada jaunu, no pierādāmās realitātes atšķirīgu ainu. Analizējot divdesmit Riska fonda konsultāciju lietās nozīmēto ekspertīžu atzinumus, autori apzinājuši metodiku, ko atsevišķi eksperti izmanto “prasību nogremdēšanai”.

Apskatīt dokumentu:
220106 Tiesu medicinas ekspertizu secinajumu atbilstibas analize

Apskatīt dokumentu:
220106 Tiesu medicīnas ekspertīžu secinājumu atbilstības analīze, 1. Tabula rezultāti

04.01.2022. Ieteikumi ar veselības aprūpi saistītu lietu izskatīšanā.

Kopsavilkums: Lai gan, vismaz lielākajos medicīnas centros, pastāv kvalitāti uzraugošās institūcijas, to darbība pārsvarā ir vērsta uz pieļauto kļūdu attaisnošanu, nevis izmeklēšanu un novēršanas pasākumiem. Profesionālās asociācijas, kā likums aizstāv savus biedrus un viņu darba vietas, faktiski vēršoties pret pacientu. Uzraugošās iestādes – Veselības ministrija un Veselības inspekcija – pēdējā desmitgadē ir zaudējušas kvalificētos medicīnas speciālistus un līdz ar to arī reālu iespēju veikt pienācīgu negadījumu izvērtēšanu. Personām, kas cietušas no nekvalitatīvas ārstēšanas, atliek vien rīkoties “likuma noteiktajā kārtībā” un veselības aprūpes vadītāju neizdarība kļūst par Tiesu sistēmas pienākumu. Kā cietušajiem pacientiem, viņu pārstāvjiem un tiesnešiem “izdzīvot” šajos apstākļos, lasāms publikācijā.

Apskatīt dokumentu: 220104 Ieteikumi ar veselības aprūpi saistītu lietu izskatīšana publikācija 2

08.09.2021. Žurnāls Doctus publcē D.Ričikas un O.Libemaņa rakstu Kā izdzīvot konfliktā ar pacientu?

“Ja slimnieks tev nav svarīgāks par visu, tev medicīnā nav ko darīt, — tā man mācīja strādāt docents Ņikitins,” kādā no intervijām saka Dr. OLAFS LIBERMANIS. Latvijā daudzi viņu pazīst kā vienu no mikroķirurģijas aizsācējiem, kurš izveidojis Brūču klīniku, bet kolēģu neviennozīmīgu nostāju izpelnījies ar to, ka iesaistījies to pacientu aizstāvībā, kas vēlas saņemt kompensāciju no Ārstniecības riska fonda.

Apskatīt dokumentu: Attiecibas, pacienti ētika. Kā izdzīvot konfliktā ar pacientu

01.06.2021. Žurnāls Jurista Vārds publicē Olafa Libermaņa un Armanda Augustāna rakstu Pacientu nāves gadījumu izvērtēšana Latvijas Republikas tiesās.

Apskatīt dokumentu: Nāves gadījumu izvērtēšana Jurista vārds 1.06.2021.

#slimnicuupuruklubs